„Rozwój centrum badawczo-rozwojowego celem zwiększenia potencjału badawczego „SIGNUM” Sp. z o.o. oraz realizacja projektu B+R z dziedziny medycyny”

„SIGNUM” Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pt. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego celem zwiększenia potencjału badawczego „SIGNUM” Sp. z o.o. oraz realizacja projektu B+R z dziedziny medycyny” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Ścieżka SMART Priorytet 1 Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Projekt obejmuje realizację dwóch modułów: B+R oraz Infrastruktura B+R. W ramach modułu Infrastruktura B+R zaplanowano: nabycie nieruchomości niezabudowanej, wybudowanie budynku CBR oraz jego wyposażenie. Kolejno w ramach modułu Prace B+R zrealizowana zostanie część agendy badawczej zaplanowanej dla modułu Infrastruktura B+R. Obejmować ona będzie swoim zakresem realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie urządzenia z dziedziny nefrologii. Bezpośrednim odbiorcą wyników prac B+R będą producenci urządzeń medycznych, zaś docelową grupą korzystających – pacjenci nefrologiczni. Zaplanowane działania uwzględniają realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. W ramach modułu Prace B+R zaplanowano wydatki w kategorii: wynagrodzenia, amortyzacja budynku, zakup WNIP, dostawy.

Celem i jednocześnie głównym efektem realizacji projektu jest powstanie innowacji produktowej na poziomie krajowym w postaci kompleksowego rozwiązania z dziedziny nefrologii, którego działanie oparte zostanie na algorytmach sztucznej inteligencji.

Wartość całkowita projektu: 15 592 840.40 PLN
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 9 235 606.00 PLN

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie